Sport Baza Bazhoviya

Kota:
Sysert 
Kapasitas:
1000 
Jenis Lapangan:
grass 
Sport Baza Bazhoviya